Beiciau Greens' Bikeshop The Friendly ShopFollow us on Twitter
 
Croeso  
  • Beth bynnag yr wyt yn reidio!
  • Os wyt yn reidio i Gaeathro neu Gaerdydd!
  • Byddaf yn rhoi y cyngor a'r gwasanaeth gorau gallaf.

Mae Beiciau Green's yn fusnes bychan lleol ger Caernarfon sy'n darparu gwasanaeth ar gyfer beicwyr hammden, teuluol a theithiol Gogledd Cymru.Rwyf yn arbenigo mewn trwsio a thrin beiciau ac adeiladu olwynion.

Rwyf yn cynnig gwasanaeth teithiol - gallaf ddod atoch i weithio ar y beic. Os yw'r gwaith yn rhy gymhleth neu yn cymryd llawer o amser, fe af a'ch beic i'm gweithdy ac wedyn ei ddychwelyd i chi. Cysylltwch i drafod eich anghenion os gwelwch yn dda.

Rwyf yn adeiladu olwynion i feicwyr teithio a beicwyr hamdden.
Am fwy o wybodaeth ewch draw i'r dudalen ar adeiladu olwynion.

 

Cysylltwch, neu alw draw am fwy o wybodaeth.

Bookmark and Share

Website by Delwedd

Greens' Bikeshop, 4 Tai California, Clwt-Y-Bont, Caernarfon, Gwynedd, LL553DU TEL: 01286 871125 | MOB: 07587095381 www.greensbikeshop.co.uk Tell-a-friend Print Page Add to favourites e-mail us